پسوندهای K , F و KF به چه معنا هستند؟

در صورتی که قصد خرید یکی از پردازندۀ های ساخت شرکت اینتل دارید، احتمال دارد پسوندهایی نظیر K، F یا KF را

بیشتر بخوانید